נומה עמק עמק תפארת? עמק תפארת כן, נומה לא כל-כך. היה שמיח כמעט עד אור הבוקר