"בצהרי היום..." מסיבת הקיץ הכי הפוכה בתל אביב. מה צהריים ועד...
להקת התקליטים ו DJ אדוארדו אל-קמינו בפעולת תגמול.