ינואר 2014 - גירסת התקליטים

רק מי שהיה יכול ליהנות. ומי שלא יכול רק לדמיין ולפרגן לעצמו ולבוא להופעה הבאה  |  צילום - מורן רוזלמן